fbpx

Celem kursu o dialogu jest pokazanie, że dialog małżeński jest chwilą szczególnego działania łaski sakramentu małżeństwa. Wiele możemy zbudować dzięki dobrej komunikacji. Wiemy też, jak wiele rzeczy możemy zburzyć, jeżeli komunikacji tej zabraknie. Dobre decyzje są wynikiem refleksji, która potrzebuje czasu, ciszy, która wymaga pracy i jest ostatecznie wsparta łaską.

Terminy i zapisy >>

dialog 2

W czasie tego weekendu chcemy wspólnie popracować nad dialogiem rozumianym jako sposób komunikacji, który prowadzi do spotkania osób. Możemy powiedzieć, że spotkanie osób będzie pełne, jeżeli wszyscy uczestnicy dopuszczą do głosu Jezusa, który mieszka w każdym z nas, a jest jeden. Zatem dialog jest narzędziem służącym do budowania jedności, czyli rozwoju miłości.

Na tym kursie opieramy się na metodologii dialogu małżeńskiego wypracowanej przez ruch Equipes Notre-Dame założony przez ks. Henri Caffarela we Francji, zwanej Obowiązkiem Zasiadania. Jest to konkretna propozycja prowadzenia dialogu, w której obowiązują ścisłe reguły, które poznajemy bliżej w trakcie kursu. Źródłem inspiracji dla tej praktyki jest ewangelia wg św. Łukasza:

"Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?" (Łk 14, 28).

"Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?" (Łk 14, 31).

Zasady te mogą być z powodzeniem wykorzystywane w życiu codziennym.

Kurs prowadzą osoby świeckie - małżonkowie oraz osoby z katolickiej Wspólnoty Przymierza Święta Rodzina wraz z opiekunem Wspólnoty, księdzem Krzysztofem Grzejszczykiem.

Kurs ma formę warsztatową. W planie kursu jest codzienna Msza święta, adoracja oraz modlitwa – wspólnotowa, indywidualna. Do dyspozycji uczestników przez 24h jest kaplica w domu rekolekcyjnym.