fbpx

Święta siostra Faustyna, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko i błogosławiony biskup Teofilius Matulionis – to oni patronowali nam na tegorocznych rekolekcjach wspólnotowych, które odbyliśmy w Wilnie.

Byliśmy także w odwiedzinach u Matki Bożej Ostrobramskiej, a mieszkaliśmy w wyższym seminarium duchownym św. Józefa - a więc Święta Rodzina była blisko. 

Czytaj więcej...

Po raz kolejny spędziliśmy wspaniałe rekolekcje 29 lipca – 5 sierpnia 2018 w Studziannej w Sanktuarium Świętej Rodziny. Tym razem temat rekolekcji brzmiał „W szkole Ducha Świętego”. Słuchaliśmy nagrań Marii Vadii, czytaliśmy niewielką książeczkę św. Serafina Sarowskiego, pt. „Ogień Ducha Świętego”. W modlitwie prowadzili nas ksiądz Krzysztof i siostra Ania.

Czytaj więcej...

Hvala Majka!

Punktem wyjścia tegorocznych rekolekcji była nieduża książka, pt.„Rekolekcje całej rodziny” Ludwika Mycielskiego. To ona zainspirowała księdza Krzysztofa do podjęcia tematu miłości wzajemnej, która urzeczywistnia się w konkretnych, małych rzeczach. Taką miłością żyli pierwsi chrześcijanie i tym przyciągali innych do siebie.

Czytaj więcej...

„Jak 12-stu apostołów Jezus wezwał nas, aby w bardzo konkretny sposób wypowiadać Mu swoją miłość. Nie robimy przy tym żadnych wielkich rzeczy, nieustannie przywołujemy Ducha Świętego, zmagamy się, żeby głosić prawdziwie, z odwagą, wiernością Chrystusowi Jego Ewangelię, kerygmat, słuchamy Ducha Świętego, aby służyć z pokorą tym, którzy są spragnieni Jezusa. Nie ma dla nas innej definicji jak służba.

Wzorem dla nas jest Święta Rodzina i droga błogosławieństw: konkretny wzór Józefa, konkretny wzór Maryi i konkretna droga.

Czytaj więcej...

„Szczęśliwy, kto sobie patrona
Józefa ma za opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi,
bo święty Józef przy nim stoi
- nie zginie.”

To właśnie święty Józef był patronem naszych rekolekcji wakacyjnych 1 – 7 sierpnia 2016 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannie. Rok temu zawierzyliśmy się Maryi, teraz uczyliśmy się, aby ze wszystkim iść do Józefa właśnie – „Ite ad Joseph”. Przeszliśmy więc drogę od miłości i wiary Maryi do owoców wiary Józefa.

Rozmowa ze Świętym Józefem (YouTube) >>

Czytaj więcej...

To były rekolekcje Maryjne - oddawaliśmy Matce Bożej po kolei całe nasze życie, począwszy od naszych korzeni, poprzez teraźniejszość, sprawy, w których mówimy Bogu „nie”, małżeństwo, relacje z innymi, ewangelizację. Otuleni Jej płaszczem, z miłością i ufnością podawaliśmy Jej dłoń, aby prowadziła nas do Swego Syna, uczyła służenia sobie nawzajem, poznawania sercem, bycia człowiekiem uwielbienia.

Czytaj więcej...

„Mniej słów, więcej modlitwy,

słuchania Ducha Świętego”

 

to było hasło przewodnie rekolekcji wakacyjnych w dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2014 r. Spędziliśmy je w pięknym sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, gdzie przed cudownym obrazem w codziennej modlitwie poddawaliśmy się kierownictwu Ducha Świętego i otwieraliśmy się na jego tchnienia.

 

Czytaj więcej...