fbpx

„Jak 12-stu apostołów Jezus wezwał nas, aby w bardzo konkretny sposób wypowiadać Mu swoją miłość. Nie robimy przy tym żadnych wielkich rzeczy, nieustannie przywołujemy Ducha Świętego, zmagamy się, żeby głosić prawdziwie, z odwagą, wiernością Chrystusowi Jego Ewangelię, kerygmat, słuchamy Ducha Świętego, aby służyć z pokorą tym, którzy są spragnieni Jezusa. Nie ma dla nas innej definicji jak służba.

Wzorem dla nas jest Święta Rodzina i droga błogosławieństw: konkretny wzór Józefa, konkretny wzór Maryi i konkretna droga.

Pan Jezus wzywa nas dziś, abyśmy byli ludźmi, którzy wołają o Ducha Świętego dla świata. Konsekwentne wołanie sprawia cuda w ludzkich sercach, a to są najważniejsze cuda. My dajemy czas, wysiłek, swoją inwencję, twórczość, ale prawdziwy wzrost daje Chrystus, Duch Święty działa w sercach tych, którzy słuchają. A po powrocie prowadzą szczęśliwsze życie, bardziej służebne, angażują się w parafiach.

Składamy w tej Eucharystii dziękczynienie naszych serc przez Maryję, Józefa, wszystkich Patronów za wszelkie dobro nieznane nam, abyśmy umieli w autentyczny sposób służyć tylko ze względu na Boga, liczyć się tylko z Panem Bogiem. Kto żyje i służy, ten prawdziwie radość w sercu będzie nosił przy ogromnym zmęczeniu. I choć dzieło nas przerasta, to On nas powołał i da nam siłę, by spełnić Jego zamysły tak, jak On tego chce.”

Z homilii Księdza Krzysztofa Grzejszczyka - POSŁUCHAJ

 

 • 08
 • 05
 • 07
 • 09
 • 14
 • 01
 • 04
 • 12
 • 03
 • 11
 • 02
 • 10
 • 06