fbpx

Pan Bóg prowadził nas cierpliwie najpierw do wyboru małżeństwa
(przed ślubem „chodziliśmy ze sobą” 7 lat), potem zapraszając
ciągle na nowo by w Nim wzrastać.

Jesteśmy we Wspólnocie Przymierza „Święta Rodzina”.
Wszystkie trudne chwile naszego wspólnego życia przetrwaliśmy
tylko dzięki Jego łasce, która sprawiła, że połączyła nas jedność
większa niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś choć wiemy, że
codzienność czasami jest trudna, to mamy pewność, że każde
z nas jest dla drugiego najlepszym darem danym przez Boga.

 gia